Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
05 Anunci a la web 1545/2017 Contracte menor d'obres, subministraments i serveis Anuncis Contractació del subministrament consistent en l'adquisició i col·locació d'un punt de recarga per a vehicles elèctrics 15/12/2017
05 Anunci a la web 1585/2017 Contracte menor d'obres, subministraments i serveis Anuncis Contractació del subministrament consistent en l'adquisició d'un aparell desfibril·lador i el seu manteniment durant un any 15/12/2017
Relació admesos i exclosos PaP Xòfer-Coordinador 403/2017 .Procediment Genèric (OAC) Ocupació pública Publicació de la relació d'admesos i exclosos al procés selectiu d'un xofer/coordinador per a la recollida de residus (SMN) 15/12/2017
Acta obertura pliques 1032/2017 Contracte menor d'obres, subministraments i serveis Anuncis Acta d'obertura de pliques del contracte d'obres consistent en el subministrament, muntatge i legalització d'una instal·lació solar fotovoltaica en règim d'autoconsum al complex esportiu l'EIX de Navàs. 14/12/2017
05 Anunci a la web 1569/2017 Contracte menor d'obres, subministraments i serveis Anuncis Contractació de les obres de pavimentació de l'espai destinat a skatepark per la seva ampliació 13/12/2017
06 Anunci al BOP 1559/2017 Alta de personal Anuncis Contractació laboral del Sr. Antoni Bruch Griful com a peó de neteja viària amb efectes de l'1 de desembre 13/12/2017
Bases Xòfer-Peó i Peons_definitiu 403/2017 .Procediment Genèric (OAC) Ocupació pública Aprovació Bases reguladores i borsa de treball d’un/a Xòfer-Peó i de 4 Peons del servei de recollida de residus Porta a Porta 12/12/2017
05 Anunci a la WEB 1563/2017 Alta de personal Anuncis Contractació de la Sra. Petronila Molina Gómez com a TF en substitució de la titular Sra. Josefina Rota durant el gaudiment de permisos del 4 a l'11 de desembre 11/12/2017
Anunci Sant Mateu de Bages 403/2017 .Procediment Genèric (OAC) Edictes Anunci d'informació pública del “Projecte modificat de l’estació depuradora d'aigües residuals i els col·lectors en alta de Valls de Torroella nord (Sant Mateu de Bages). 11/12/2017
eg 14362017_anunci BOP12_022017022905_aprovació inicial 1436/2017 Modificació de crèdit Pressupost Aprovació inicial l’expedient de modificació de crèdits, núm. 6/2017 del pressupost en vigor (EG 1436/2017), 01/12/2017