Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
05 Anunci a la web 1130/2017 Contracte menor d'obres, subministraments i serveis Anuncis Contractació de la prestació dels serveis preventius sanitaris per la Festa Major d'enguany 18/08/2017
Bases publicades informador al BOP 403/2017 .Procediment Genèric (OAC) Ocupació pública Bases del procès selectiu per la selecció d'un informador-inspector ambiental. 16/08/2017
anunci Compte Gral BOP_07_022017014351 908/2017 Aprovació del compte general. Model normal i simplificat Pressupost Exposició pública Compte General, exercici 2016. 25/07/2017
02 Bases concurs relats breus 2017 1029/2017 .Procediment Genèric (Secretaria) Anuncis Bases II Concurs de relats breus poble de Navàs (2017) 20/07/2017
02 Protocol d'actuació 969/2017 Procediment Genèric Anuncis Protocol d'actuació per unes festes lliures de violències sexistes 20/07/2017
pagament IAE 2017 403/2017 .Procediment Genèric (OAC) Edictes Anunci del cobrament relatiu als rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'any 2017 07/07/2017
Anunci aprovació tercera inicial POUM 40/2016 Aprovació del pla d'ordenació urbanística municipal Edictes Anunci de la tercera aprovació inicial del POUM 20/06/2017