Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
06 Anunci al BOP 789/2017 Alta de personal Anuncis Contractació del Sr. Jordi Almiñana com a tècnic de sobirania alimentària amb efectes del 15 de maig dins el programa complementarui de foment de l'ocupació local 19/05/2017
06 Anunci al BOP 793/2017 Alta de personal Anuncis Contractació de la Sra. Gemma Pérez com a TEI din sel programa complementari de foment a l'ocupació local amb efectes del 15 de maig 19/05/2017
07 Anunci a la web (admesos i exclosos) 361/2017 Constitució de borsa de treball (personal laboral) Anuncis Anunci referent a la declaració d'admesos i exclosos del procés selectiu d'una plaça de peó i una altra de peó especilista de neteja viària per internalitzar la neteja viària del municipi 16/05/2017
Anunci pròrroga suspensió llicències 40/2016 Aprovació del pla d'ordenació urbanística municipal Anuncis Anunci de la pròrroga de la suspensió de llicències en el marc del POUM 16/05/2017
Anunci BOP conveni urbanístic 714/2017 Aprovació de Conveni urbanístic de gestió Anuncis Aprovació de conveni urbanístic d'expropiació per mutu acord entre l'Ajuntament de Navàs i les persones propietàries afectades pel Passeig de Circumval·lació de Navàs 15/05/2017
Anunci informació pública BOPB Reglament XALAR 631/2017 .Procediment Genèric (Drets Socials) Ordenances i reglaments Aprovació inicial del Reglament de regulació del Servei d’Intervenció Socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (XALAR) 15/05/2017
Anunci DOGC BOPB R7 TAULER- PLA ESPECIAL 706/2017 Aprovació de Pla Especial Urbanístic (Aprovació per la Comissió Territorial d'Urbanisme) Anuncis Tramitació del PLA ESPECIAL EGG 2017_706 - Per l'ampliació del volum existent en planta baixa de la pallissa i regulació dels terrenys de l'entorn de la masia la Garriga de Castelladral, terme municipal de Navàs. 04/05/2017
Bases i instància monitors virus 2017 403/2017 .Procediment Genèric (OAC) Anuncis Bases del procés de selecció de monitors pel casal d'estiu VIRUS 2017 27/04/2017