Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
04 Anunci al BOP (ampliació termini) 841/2017 Constitució de borsa de treball (personal laboral) Anuncis Ampliació del termini de presentació d'instàncies del procés selectiu d'una bosa de treball de TF i gerocultores 26/06/2017
06 Anunci al BOP 925/2017 Alta de personal Anuncis Contractació de la Sra. Nèlida Hidalgo Leal com a TF en substitució de la titular Sra. Pilr Arnal durant el període d'IT amb efectes del 22 de juny 26/06/2017
Ban revetlla Sant Joan 2017 121/2017 .Procediment Genèric (Secretaria) Edictes Ban sobre les recomanacions a seguir per evitar perills durant la revetlla de Sant Joan 22/06/2017
Anunci BOP Aprovació definitiva conveni urbanístic 714/2017 Aprovació de Conveni urbanístic de gestió Urbanisme Aprovació definitiva del conveni urbanístic del Carrer Torrent i Carretera de Castellet (Passeig de Circunval·lació) no havent-se presentat al·legacions durant el periode d'informació pública. 21/06/2017
Anunci BOP DOGC WEB AI ordenança comunicacions 120/2017 Aprovació d’Ordenança municipal reguladora Ordenances i reglaments Aprovació inicial i tràmit d'informació pública de l'ordenança del règim de comunicació prèvia i declaració responsable de les activitats innòcues i de baix risc de l'Ajuntament de Navàs 21/06/2017
Anunci aprovació tercera inicial POUM 40/2016 Aprovació del pla d'ordenació urbanística municipal Edictes Anunci de la tercera aprovació inicial del POUM 20/06/2017
Acte Mesa Mercat requeriments 118/2017 Concessió administrativa d’ús privatiu d’un bé de domini públic per procediment obert mitjançant concurs Anuncis Acte Mesa Mercat requeriments 08/06/2017
01 Bases de la convocatòria Gerocultors/es i treballadors/es familiars 841/2017 Constitució de borsa de treball (personal laboral) Ocupació pública Bases de la convocatòria per la creació de la borsa de treball de gerocultors/es i treballadors/es familiars 02/06/2017
Certificat d'acord Oferta Pública Ocupació 2017 724/2017 Oferta d'ocupació pública Ocupació pública Aprovació de l'l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2017 02/06/2017
ANUNCI APROVACIÓ PROVICIONAL EG 690_2017_BOP 05_022017009402(1) 690/2017 Establiment i ordenació de preus públics Ordenances i reglaments Exposició pública dels acords provisionals de l'ordenança fiscal núm. 27.8, reguladora del preu públic per l'assistència a activitats festives, culturals i artístiques organitzades per l'Ajuntament de Navàs 26/05/2017